• +381 63 7344 181
  • office@gclegaltax.com

Rešavanje sporova

Pored rešavanja sporova, koje uključuje pravno savetovanje i zastupanje klijenata u građanskim i privrednim parnicama, kao i pred arbitražom, naše usluge podrazumevaju i posredovanje u sporazumnom rešavanju sporova, u svim fazama, od pregovora do izrade relevantnih dokumenata neophodnih za vansudsko rešavanje spora medijacijom ili na drugi sporazuman način i podršku u njihovom sprovođenju.