• +381 63 7344 181
  • office@gclegaltax.com

Dušan M. Jevtić

  • dusan.jevtic@gclegaltax.com

Iskustvo

Dušan se pridružio advokatskoj kancelariji GCLegalTax decembra 2022. godine. Prethodno iskustvo je stekao radom u advokatskim kancelarijama „Joksović, Stojanović & Partneri“ i „Ivanović“. Tokom osnovnih studija je posredstvom organizacije „AIESEC“ bio angažovan u Gruziji i Ukrajini, gde je volontirao kao profesor italijanskog i engleskog jezika.

Obrazovanje

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem pohađa i master studije iz međunarodnog javnog prava. Bio je stipendista vlade Poljske i EU Fonda za razvoj u novembru i decembru 2022. godine, kada je na Univerzitetu u Bjalistoku pohađao kurs o pravu Poljske i Evropske Unije. Od stranih jezika tečno govori engleski i italijanski jezik, a takođe se služi i ruskim jezikom.

Članstvo

Član je Advokatske komore Beograda u statusu advokatskog pripravnika.