• +381 63 7344 181
  • office@gclegaltax.com

Goran M. Ćiraković

  • +381 63 7344181
  • goran.cirakovic@gclegaltax.com

Iskustvo

Pre pokretanja samostalne advokatske prakse septembra 2021. godine, dugogodišnje advokatsko iskustvo je stekao radom u advokatskim kancelarijama „VUK Poreski advokati“, „Karanović & Nikolić“, „Simić & Saradnici“, kao i advokatskoj kancelariji „Nešković“. Pružao je pravnu i poresku podršku velikom broju domaćih i stranih privrednih društava u vezi sa njihovim tekućim poslovanjem, investicijama i projektima u Republici Srbiji.

Obrazovanje

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je sa uspehom završio i specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja. Tokom studija je bio učesnik Pravne klinike za porodično pravo, sa ciljem pružanja besplatne pravne pomoći građanima. Učestvovao je na 11. Međunarodnoj trgovinskoj arbitraži u zajedničkoj organizaciji Univerziteta u Kelnu i Nemačkog instituta za arbitražu (DIS). Takođe je završio i obuku Pravosudne akademije Republike Srbije iz oblasti o pravima deteta, prestupništvu mladih i postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela, kao i obuku iz oblasti o Transfernim cenama akademije PricewaterhouseCoopers. Tečno govori engleski jezik.

Članstvo

Član je Advokatske komore Beograda i Srpskog fiskalnog društva – nacionalnog ogranka Međunarodne Fiskalne Asocijacije (IFA).