• +381 63 7344 181
  • office@gclegaltax.com

Poslednje novosti

Poreski tretman dohotka od prodaje predmeta lične imovine

U savremenom potrošačkom društvu, gde se svakodnevno sve veći broj različitih proizvoda nudi na prodaju, česte su situacije da se određeni proizvod (npr. korišćeni mobilni telefon) kupuje neposredno od fizičkog lica, koje za tu svrhu nema registrovanu poslovnu delatnost. Nameće ...
Read More

GCLegalTax zapošljava

Želimo da angažujemo novog kolegu/koleginicu na poziciji „advokatski pripravnik“. Ukoliko ste (i) završili pravni fakultet sa prosečnom ocenom 8,0 ili višom, (ii) nemate profesionalno pravno iskustvo ili ga eventualno imate do najviše 12 meseci, a (iii) zainteresovani ste za rad ...
Read More

Portal „Frilenseri“ i novi režim oporezivanja

Novi režim oporezivanja frilensera u Republici Srbiji, koji je stupio na snagu početkom 2023. godine, donosi značajne promene u načinu na koji će oni prijavljivati i plaćati porez na ostvaren dohodak. Ključni alat koji je osmišljen za ovu svrhu je ...
Read More

Godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu

Zakonom je propisano da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Dakle, ukoliko ...
Read More

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2022. godinu u Srbiji

Poreski obveznici u Srbiji su dužni da u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (dalje: „Zakon“) u poreskom bilansu posebno prikažu transferne cene, odnosno vrednost transakcija ostvarenih između povezanih lica. Pored obaveze prikazivanja po osnovu transfernih cena, ...
Read More

GCLegalTax zapošljava

Želimo da angažujemo novog kolegu/koleginicu na poziciji „advokatski pripravnik“. Ukoliko ste završili pravni fakultet, nemate profesionalno pravno iskustvo ili ga eventualno imate do najviše 12 meseci, a zainteresovani ste za rad i dodatno usavršavanje u okviru oblasti poreskog i privrednog ...
Read More

Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji

Zakon o sportu Republike Srbije (dalje: „Zakon“) definiše sport kao delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Takođe, sport je prema Zakonu deo fizičke kulture koji obuhvata svaki oblik organizovanog i neorganizovanog obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti od strane ...
Read More

Reeksport i dropšiping iz ugla srpskih propisa

Poslednjih nekoliko godina su reeksport i dropšiping veoma popularne biznis teme i ujedno modeli poslovanja širom sveta, ali i u Srbiji. Činjenica da ne morate da posedujete ili rentirate skladište i držite robu na stanju zaliha je sigurno mnogima poslužila ...
Read More

Inovaciona delatnost i srpski startap ekosistem

Inovaciona delatnost je prvi put regulisana u Srbiji prethodno važećim Zakonom o inovacionoj delatnosti iz 2005. godine. Usled raznih nedostataka koji su uočeni tokom primene ovog zakona javila se potreba za fleksibilnijim i svežijim rešenjima, prevashodno zbog novih finansijskih modaliteta. ...
Read More

Pravni poslovi i radnje u kojima postoji lični interes

Sredinom novembra 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije je usvojila izmene i dopune Zakona o privrednim društvima („ZPD“). Jedna od najznačajnijih novina se odnosi na izmene i dopune odredbi u vezi sa obavezom prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji ...
Read More