U ovoj objavi bismo ukratko ukazali na određene novine koje se tiču naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine („Eko taksa“).

Izmenom regulative kojom je uređena naplata lokalnih javnih prihoda, obuhvaćena je i Eko taksa.

Rok za podnošenje prijave, koja se inače predaje jednom godišnje, skraćen je sa kraja jula na 30. april.

Promenjena je i dinamika plaćanja. Eko taksa će se plaćati kvartalno od momenta dobijanja rešenja za tekuću 2024. godinu. Do dobijanja rešenja za 2024. godinu, obveznik treba da nastavi mesečno plaćanje, kako je vršio plaćanja i prethodnih godina.

Izvršene su izmene i na polju obveznika. Ogranci pravnih lica prepoznati su kao obveznici, dok je definisano da udruženja i preduzetnici, u periodu prekida obavljanja delatnosti, nisu dužni da plaćaju Eko taksu. Od plaćanja Eko takse izuzeti su korisnici budžetskih sredstava, stambene zgrade, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i crkve i verske zajednice osim u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti.

Pravni tim GCLegalTax

Foto: Alena Koval | Pexels.com