• +381 63 7344 181
  • office@gclegaltax.com

Digitalna imovina

Kada je u pitanju digitalna imovina, možemo ponuditi redovno pravno i poresko savetovanje klijentima koji su aktivni na ovom tržištu koje se brzo razvija.

Posedujemo značajno iskustvo u rešavanju svih pravnih i poreskih pitanja u vezi sa kriptovalutama, blockchain tehnologijom i tokenizacijom.

Zastupamo klijente koji pružaju usluge povezane s digitalnom imovinom pred organima, koji u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini vrše nadzor nad njihovim poslovanjem (Narodna banka Srbije i Komisija za hartije od vrednosti), kao i pred poslovnim bankama i drugim državnim organima.

Takođe imamo odličnu komunikaciju sa nezavisnim stručnjacima iz ove oblasti i članovima Inicijative za razvoj tržišta digitalne imovine.

Novosti: