• +381 63 7344 181
  • office@gclegaltax.com

Intelektualna svojina

intelektualna-svojina-intellectual-propertyIntelektualna svojina

Zastupamo klijente u postupcima zaštite žigova, patenata i dizajna pred Zavodom za intelektualnu svojinu, kao i pred sudovima u slučajevima zaštite povređenih prava intelektualne svojine.

Sarađujemo sa investitorima koji proizvode audiovizuelne proizvode, kinematografska dela i televizijski program na teritoriji Republike Srbije. S tim u vezi im pružamo pravnu i poresku podršku u postupku dodele podsticajnih sredstava.

Novosti: