• +381 63 7344 181
  • office@gclegaltax.com

Privredno pravo i bankarsko poslovanje

privredno-pravo-corporate-lawPrivredno pravo

Privrednim subjektima pružamo kompletnu pravnu podršku koja se odnosi na njihovo osnivanje ili prestanak postojanja, izbor načina upravljanja, statusne promene, promene pravne forme, kao i druga pitanja od značaja za njihovo poslovanje. U vezi sa napred navedenim izrađujemo sva neophodna dokumenta, kao i različite modele ugovora u privredi.

Bankarsko poslovanje

Zastupamo klijente pred poslovnim bankama i pružamo savetodavne usluge i podršku u vezi sa opštim bankarstvom, prekograničnim finansijskim transakcijama, postupcima otvaranja poslovnih i računa posebne namene (escrow), kao i nerezidentnih računa fizičkih i pravnih lica. Usled promenjive zakonske regulative, pružamo usluge i u vezi sa usaglašavanjem poslovanja sa opštim finansijskim propisima.

Novosti: