• +381 63 7344 181
  • office@gclegaltax.com

Poresko savetovanje i poresko pravo

Poresko pravo, upravno pravo i poresko savetovanje

Klijentima pružamo poresko savetovanje u vezi sa svim poreskim aspektima njihovog poslovanja. Poseban fokus nam je na poreskoj optimizaciji postojećih i/ili planiranih poslovnih transakcija i smanjenje poreskih troškova u skladu sa zakonom, kao i na analizi poreskog rezidentstva domaćih i stranih državljana.

Uz to, zastupamo klijente pred nadležnim poreskim organima, Poreskom policijom i Poreskom upravom u toku poreskih kontrola, kao i pred lokalnom poreskom administracijom u postupcima prijavljivanja i/ili utvrđivanja poreza na imovinu i sl.

Takođe zastupamo klijente pred državnim i lokalnim upravnim organima i u drugim različitim vrstama upravnih postupaka (ozakonjenje objekata, restitucija imovine i obeštećenje, carinski postupci, ishodovanje dozvola ili licenci i dr.), kao i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom.

Članovi smo Srpskog fiskalnog društva, koje predstavlja nacionalni ogranak Međunarodne Fiskalne Asocijacije (IFA).

Novosti: